Netačno i neprimereno pominjanje PR agencija

Datum: 22. oktobar 2017.
Beograd, 17.10. – Sud časti je, na osnovu prijave vlasnika PR agencije (želi da ostane anoniman) i ličnim uvidom u pisanje medija iz Niša i zajedničko saopštenje Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Nezavisnog društva novinara Vojvodine, konstatovao da se u ovim informacijama na netačan i neprimeren način pominju agencije za …
Beograd, 17.10. – Sud časti je, na osnovu prijave vlasnika PR agencije (želi da ostane anoniman) i ličnim uvidom u pisanje medija iz Niša i zajedničko saopštenje Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Nezavisnog društva novinara Vojvodine, konstatovao da se u ovim informacijama na netačan i neprimeren način pominju agencije za odnose s javnošću i skreće pažnju na to. Programom rada Suda časti predviđeno je jačanje saradnje sa drugim strukovnim organizacijama, tako da će ovo biti povod i da se u najkraćem roku inicira susret sa pomenuta dva medijska udruženja.

U saopštenju NUNS-a i NDNV se u kontekstu „ skandalozno sprovedenog konkursa grada Niša za sufinansiranje javnog interesa u javnom informisanju“ navodi: „Milionskim iznosima podržani su projekti nekoliko PR agencija bliskih porodici Radomirović koja poseduje većinu niških medija neskriveno bliskih vladajućoj partiji SNS“.

Uvidom u bazu APR-a konstatovali smo da nijedna od agencija, koja je dobila sredstva na konkursu, nije registrovana kao Agencija za odnose sa javnošću, niti radi pod tom šifrom.

Pretpostavljamo da je novinare zbunila skraćenica PR, koja stoji pored imena vlasnika svake od agencija, a koja je skraćenica od PREDUZETNIK, a ne od PUBLIC RELATIONS. Razumemo da autori medijskih priloga i saopštenja nisu to znali, ali primećujemo da kontekst u koji smo stavljeni ilustruje rasprostranjen stav nama bliske struke i udruženja prema odnosima s javnošću.

Sud časti će u direktnom kontaktu sa udruženjima novinara inicirati predstavljanje aktivnosti DSOJ i povezivanje na očuvanju kulture javne komunikacije i zaštite etičkih standarda obe profesije.

Saopštenje NUNS-a i NDNV možete pogledati na linku.

Reagovanje medija je na linku.

PREDSTAVLJAMO KAMPANJU

NAŠI PRIJATELJI

@ Copyright 2022, All Rights Reserved DSOJ