Intervju – Branka Conić, Direktor PR New Moment

Datum: 22. april 2016.
U sklopu predstavljanja prošlogodišnjih dobitnika nagrade #PRiZnanje2015 razgovarali samo sa Brankom Conić, direktorkom PR u New Moment New Ideas. Na prošlogodišnjem PRijemu Društva Srbije za odnose sa javnošću Vaša agencija osvojila je nagrade u dve kategorije
U sklopu predstavljanja prošlogodišnjih dobitnika nagrade #PRiZnanje2015 razgovarali samo sa Brankom Conić, direktorkom PR u New Moment New Ideas.

Na prošlogodišnjem PRijemu Društva Srbije za odnose sa javnošću Vaša agencija osvojila je nagrade u dve kategorije i ponela titulu najuspešnije velike PR agencije u 2015. godini.

Jedna od kategorija u kojoj ste nagrađeni kao najbolji je kategorija internih komunikacija, za projekat Intesa tim, Banca Intese. Koliko danas kompanije ulažu u interne komunikacije i koliko često se traže ove usluge agencija?


Velike kompanije su itekako svesne snage i važnosti ulaganja u internu komunikaciju i puno rade na oplemenjivanju radne atmosfere, poboljšanju motivacije i unapređenju komunikacije između menadžmenta i zaposlenih.

To je ulaganje koje se višestruko isplati na dugoročnom planu i itekako utiče na produktivnost i radnu efikasnost. Svi znamo da su zaposleni najbolji ambasadori jedne kompanije, najbolji promoteri njenih usluga u vremenima stabilnosti i najveći saveznici u doba krize.

Sve više kompanija ima poseban tim koji se bavi odnosima sa zaposlenima, jer načela interne komunikacije, njeni pravci, komunikacioni stil, ton i rečnik su drugačiji i nije moguće jednu poruku komunicirati na isti način i eksternoj i internoj javnosti.

Da li može da se napravi nekakva paralela u pogledu domaćih i multinacionalnih kompanija, kada su u pitanju interne komunikacije?

Kod multinacionalnih kompanija je ta potreba u većoj meri i vremenski ranije došla do izražaja, jer je trebalo zaposlenima promovisati novu organizacionu kulturu, motivisati ih da je prihvate i dalje šire među kolegama, a to je proces koji zahteva vreme i ozbiljan strateški pristup komunikacijama.

Lokalne kompanije su sa svojim zaposlenima već bile na TI, što ponekad kreira lažnu sliku harmoničnih odnosa, koji su često ispunjeni strahom i nerazumevanjem u odnosu na nadređene.

Za koju oblast komunikacija kompanije najčešće angažuju PR agencije i da li se i kako taj trend menjao poslednjih godina?

Vremenom, kako se menjaju prilike na tržištu, navike i potrošački stilovi, menjaju se i sama sredstva komunikacije.

U vremenu tranzicije i restrukturiranja velikih kompanija, u velikoj meri je bilo značajno imati podršku agencije u slučaju kriznog PR-a koji je bio česta pojava kako na internom, tako i na eksternom planu.

Kako se situacija vremenom stabilizovala, bavimo se lepšim i kreativnijim temama, poput interne komunikacije i razvoja strategija korporativne društvene odgovornosti.

Kompanije su često fokusirane na efikasan product PR koji donosi brze rezultate, a mi se trudimo da sama komunikacija bude originalna i prepoznatljiva u masi komercijalnih tema i sadržaja kojima smo okruženi.

Druga kategorija u kojoj ste osvojili PRiznanje bila je komunikacije u neprofitnom sektoru. Čuvarkućica – kuća koja decu čuva, je kampanja pokrenuta za prikupljanje sredstava za preseljenje Dečijeg prihvatilišta Beograd u novi objekat. Kampanju su podržale brojne javne ličnosti, ideja je lako pronašla put do pažnje velikog dela javnosti, a sama akcija i dalje traje. Kako se u životu agencije rađa jedan tako kreativni proces, kako se od ideje dogodi kampanja i da li postoji nešto što u startu utiče na uspeh neke kampanje?

Mi u New Momentu verujemo da naše delovanje može da promeni svet oko nas, a ima puno brendova koji veruju u istu stvar i mi se dobro razumemo. Odluku da li ćemo ući u neki projekat donosimo srcem i upravo nas je ono dovelo do ljudi iz Prihvatilišta za decu.

Kada vidite da je rezultat vašeg rada, pored medijskih objava, i nečije srećnije detinjstvo, ne postoji veće priznanje za vaš rad i bolja motivacija za vaš tim.

Vaša agencija je nosilac brojnih nagrada do sada. Koliko nagrade iz struke znače u poslovanju PR agencija, koliko se kompanije rukovode i ovim parametrom prilikom odabira agencije? Šta je New Moment dobio PRiznanjem2015?

PR je javna profesija i nagrade Društva Srbije za odnose sa javnošću su veoma značajne za našu agenciju, pre svega zato što smo ih dobili od jedinog reprezentativnog udruženja ove vrste u našoj zemlji.

Drugi razlog je to što smo ih u poslednje vreme najviše dobijali za društveno odgovorne kampanje koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Javnosti smo po prvi put predstavili uspehe srpskih paraolimpijskih šampiona, komunikacijom smo pomogli nalaženju novog doma za Prihvatilištu za decu, a prošle godine smo pokušali da damo doprinos rešavanju problema trgovine ljudima …

Ovi projekti dokazuju da PR zaista ima snagu da pokrene promene u društvu i učini ga humanijim, a to i jeste jedan od osnovnih ciljeva naše kompanije – kreiranje ideja za bolje društvo.

Bez obzira na dobijene nagrade, verujemo da Agencija vredi samo onoliko koliko njen poslednji projekat, što čini da svaki dan doživljavamo kao novu utakmicu.

PREDSTAVLJAMO KAMPANJU

NAŠI PRIJATELJI

@ Copyright 2022, All Rights Reserved DSOJ