Intervju – Tamara Bekčić, CEO Chapter 4 Srbija

Datum: 06. maj 2016.
U sklopu predstavljanja prošlogodišnjih dobitnika nagrade #PRiZnanje2015 razgovarali smo sa Tamarom Bekčić direktorkom i suosnivačem agencije Chapter 4 u Srbiji. Agenciji Chapter 4 prethodna godina donela je nekoliko nagrada.
U sklopu predstavljanja prošlogodišnjih dobitnika nagrade #PRiZnanje2015 razgovarali smo sa Tamarom Bekčić direktorkom i suosnivačem agencije Chapter 4 u Srbiji.


Agenciji Chapter 4 prethodna godina donela je nekoliko nagrada. Zahvaljujući osvojenim PRiZnanjima, Chapter 4 proglašena je i najboljom agencijom godine – koliko generalno nagrade znače za rad agencije, da li su one lična satisfakcija za dobro obavljen posao ili preporuka i potencijal za nove klijente?

Nagradu PRiZnanje, koju tradicionalno dodeljuje Društvo Srbije za odnose sa javnošću, agencija Chapter 4 je prošle godine osvojila u čak tri kategorije – za korporativne komunikacije, za najbolje implementiranu internacionalnu kampanju i za najbolju agenciju u Srbiji.

Smatram da su strukovne smotre veoma značajne jer predstavljaju presek tržišta i aktuelnih dometa profesije. Iz pregleda kandidatura zaista dosta toga možemo da vidimo – koji su trendovi dominantni, kakva je raspodela budžeta, koje kompanije i industrije su najaktivnije …Iz ugla agencije, strukovne nagrade su važna potvrda za aktuelne, i preporuka za buduće klijente.

Svaka od domaćih i međunarodnih nagrada koje smo osvojili, zauzima važno mesto u portfoliju agencije.

Pojedinačno i timski, PRiZnanja koja smo osvojili s klijentima jesu veliki motiv, podsticaj, ali i odgovornost za budući rad. Pomeranjem lestvice bolji su i klijent i agencija i celo tržište.

Chapter 4 posluje već dugo i uspešno u Srbiji, ako biste opisali komunikacije i PR iz vremena kada ste počinjali i sad – da li se nešto promenilo od tad?

Promene i dalje traju i nikada nisu bile brže. Shodno tome, naš zadatak, kao kvalifikovanih stručnjaka iz dana u dan je sve zahtevniji. Tehnologija ubrzano menja naše poslovanje i usluge, što je kontinuiran izazov za struku.

Primera radi, inovacije menjaju kontekst u kome živimo i radimo, mobilne i digitalne tehnologije stupile su u sve oblasti života i samim tim se komunikacija usmerava ka njima i u skladu s njima. Integrisanjem digitalne komunikacije broj neophodnih znanja i veština neprestano se širi, jer moramo da odgovorimo na nove zahteve uspešnog biznisa i potreba klijenata, odnosno njihovih kupaca, korisnika i drugih relevantnih ciljnih grupa. Istovremeno, pored “starih” izazova koji postoje u komuniakciji i radu klijenata, pojavljuju se i novi, na koje moramo da delujemo pravovremeno i da imamo rešenje pre drugih.

Zbog toga je prava privilegija raditi u industriji koja se ubrzano menja i u timu koji stalno napreduje. Menjamo način razmišljanja, širimo spektar usluga i ulazimo u nove oblasti zahvaljujući kojima klijenti dobijaju dodatnu vrednost. Sva znanja koja smo stekli imaju dalju upotrebnu vrednost u nekom od oblika, ali fokus profesije je na stalnom jačanju odnosa, preciznoj i kreativnoj primeni sadržaja, unapređenju vrednosti, poslovanja i merenja.

U portfolio Vaših klijenata upisalo se mnogo i većinom internacionalnih kompanija, da li to znači da su komunikacije i dalje svojstvene prvenstveno inostranim korporativnim kulturama? Gde se po Vama Srbija danas nalazi kada je reč o komunikacijama i odnosima sa javnošću?

U Srbiji sarađujemo sa velikim brojem uspešnih međunarodnih, ali i domaćih klijenata. Svaka kompanija ima svoje poslovne ciljeve i karakteristike na osnovu kojih Chapter 4 tim priprema predloge i komunikacijske planove. Za vrhunske rezultate je potreban ozbiljan i profesionalan pristup za svaku od njih, baziran na specifičnostima same kompanije. Moramo razviti kvalitetna komunikacijska rešenja za kompanije koje zapošljavaju 5, ali i 5.000 zaposlenih, za proizvodne, ali i uslužne, domaće i međunarodne.

Neretko se dešava da klijenti angažuju Chapter 4 pod vrlo stresnim okolnostima: tokom krize, prilikom lansiranja brenda ili veće korporativne promene. Njima su potrebna održiva komunikacijska rešenja i planovi koji na sofisticiran i tržištu prilagođen način objedinjuju sadržaj, trendove i inovacije, kvalitetne projekte i poruke. Komunikacijski plan za svakog od klijenata se brižljivo priprema i strateški gradi, a kao krajnji cilj imamo unapređenje odnosa i poslovanja, odnosno pozitivan doprinos poslovanju kompanije klijenta. Iskustvo pokazuje da uspešna komunikacija čini kompaniju boljom ka kupcima, zaposlenima, lokalnoj zajednici, ugroženim grupama…. Uticaj koji imamo kao PR savetnici je veliki i dugoročno značajan.

Imajući u vidu rad cele Chapter 4 grupe širom Evrope, mogu da kažem da svako tržište ima neke svoje specifičnosti, ali one nisu dominantne. Dominira potreba za održivim, kvalitetnim komunikacijskim naporima i posvećenost svakom pojedinačnom klijentu.

Činjenica da smo kao agencija osvajali međunarodne nagrade u konkurenciji od više hiljada projekata dokazuje da ovdašnji PR stručnjaci stoje rame uz rame s evropskim.

Šta mislite da su najveći izazovi sa kojima se struka suočava u današnje vreme i kako vidite njen razvoj u budućnosti?

Ako ću biti surovo realna, moram reći da su to – budžeti. Budžeti koji su smanjeni početkom svetske finansijske krize na našem tržištu ili nisu doživeli oporavak, ili su pak minimalno povećani nakon drastičnog smanjenja koje im je prethodilo. I to je realnost koja itekako utiče na struku, rezultate i perspektivu.

Moramo da budemo svesni toga da sa manjim budžetom imamo – manje (ograničene) rezultate. Dobro strateško planiranje komunikacije, kreativnost i veština izvođenja svakako pomažu da efekti budu bolji, usuđujem se da kažem maksimalno dobri s obzirom na okolnosti – to je ono što izdvaja kvalitetan rad i dobre agencije. Međutim potencijal manjeg budžeta je šire gledano, ograničen. Nema čarobnog štapića kojim to može da se prevaziđe.

Budući napredak zavisi od nas samih: od unapređenja i inovacija koje smo spremni da uložimo na pojedinačnom nivou, kao i od ujedinjenih napora i sveobuhvatnog, udruženog rada na reputaciji struke i kredibilitetu.

PREDSTAVLJAMO KAMPANJU

NAŠI PRIJATELJI

@ Copyright 2022, All Rights Reserved DSOJ