Grand PRix – Poziv za prijavu radova

Datum: 26. februar 2021.
Poziv agencijama i korporacijama, nevladinom sektoru i javnim ustanovama za prijavu komunikacijskih projekata za Grand PRix nagradu u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ)
Poziv agencijama i korporacijama, nevladinom sektoru i javnim ustanovama za prijavu komunikacijskih projekata za Grand PRix nagradu u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ)


Na međunarodno takmičenje mogu se prijaviti projekti iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine


Grand PRix nagrada je priznanje stručnjacima za izvrsnost u osmišljavanju i realizaciji komunikacijskih projekata u prošloj godini. Nagrada ima kontinuitet dug već četrnaest godina tako da će se ove godine nagrada proširiti i van granica Hrvatske. Svoje projekte na ovogodišnji Grand PRix mogu prijaviti agencije, korporacije, nevladine organizacije i javne ustanove iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Prijave su otvorene od 25. februara do 11. marta u 18 sati. Pravila prijave projekata utvrđena su Pravilnikom o dodeli godišnjih nagrada. Takmičenje predstavlja jedinstvenu priliku da se projekti predstave na regionalnom takmičenju u čak šest kategorija:

Grand Prix za odnose s javnošću u ustanovama, udruženjima i nevladinim organizacijama

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekt u ustanovama, udruženjima i nevladinim organizacijama, što obuhvata: organizacije civilnog društva (udruge i klubove), odgojno-obrazovne ustanove kojima nisu osnivači tela državne vlasti ili jedinice regionalne i lokalne samouprave, kulturne ustanove i zajednice kojima nisu osnivači tela državne vlasti ili jedinice regionalne i lokalne samouprave.

Grand PRix za odnose s javnošću za velika trgovačka društva

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekt za velika preduzeća poslovnoga sektora, koja prema klasifikaciji Evropske unije obuhvataju više od 250 zaposlenih.

Grand PRix za odnose s javnošću za mala i srednja trgovačka društva

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekt za male i srednje preduzeća poslovnoga sektora, koja prema klasifikaciji Evropske unije obuhvataju od 1 do 249 zaposlenih.

Grand PRix za društveno odgovorno poslovanje

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekt na području društveno odgovornog poslovanja, pri čemu je fokus ocenjivanja na komunikaciji projekta.

Grand PRix za unutrašnju komunikaciju

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekt namenjen zaposlenima.

Grand PRix za kriznu komunikaciju

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekt dominantno i primarno na području krizne komunikacije.

Sve prijave dostavljaju se elektronskim putem na engleskom jeziku i razmatra ih žiri sastavljen od istaknutih kolega iz struke odnosa s javnošću, po tri predstavnika država učesnika, odnosno iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Prijava, pojedini rokovi, uputstva za prijavu i ostale korisne informacije potražite u materijalima, a s pitanjima se slobodno javite i na grandprix@huoj.hr.

Application Materials (English): Application form Guidelines for Aplicants Regulations on the Annual Awards

PREDSTAVLJAMO KAMPANJU

NAŠI PRIJATELJI

@ Copyright 2022, All Rights Reserved DSOJ